پنجشنبه مورخ ۹۷/۸/۳ جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی روستایی شباهنگ با حضور آقایان یوسفوند مدیر محترم سازمان تعاون روستایی استان تهران و محمدی مدیر سازمان تعاون روستایی شهرستان شهریار در دفتر مرکزی تعاونی روستایی شباهنگ برگزار گردید.