جلسه مدیرعامل شرکت تعاونی شباهنگ، جناب آقای محمدی و مدیرعامل محترم اتحادیه تعاونی های روستایی استان اصفهان،نائین، جناب آقای مهندس نوری، در خصوص معرفی پتانسیل ها و توانمندی های دو منطقه و گشایش باب همکاری در حوزه کشاورزی،گردشگری و آموزش