جلسه مشترک مدیران ارشد سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران با مدیر عامل و معاون گردشگری و خدمات رفاهی شرکت تعاونی شباهنگ شهریار

در این جلسه مدیرکل محترم حقوقی، دکتر سلطانی نسب، مدیرکل محترم ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد، مهندس عسکری، رئیس محترم اداره رفاه، مهندس طاهری و مشاور محترم حقوقی ایثار گران جناب آقای گلزار مذاکراتی در خصوص موضوعات حقوقی و همکاریهای مشترک سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران و شرکت شباهنگ در حوزه رفاهی و گردشگری، بازرگانی و ورزشی و تفریحی صورت پذیرفت.