مراسم اهدای جوایز اولین جشنواره ورزشی کارکنان شباهنگ با حضور اعضای محترم هیئت مدیره، بازرسین، مدیر عامل و معاونین تعاونی شباهنگ، شرکت کنندگان در جشنواره و جمعی از بزرگان و خدمتگزاران عرصه ورزش شهرستان شهریار، آقایان: صیفوری رئیس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار، طیب حیدری رئیس محترم تربیت بدنی شهرداری شهرستان شهریار و مربی تیم ملی کشتی فرنگی، محمودی معاون محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار در رستوران شباهنگ برگزار گردید.
در انتهای مراسم به سه نفر از حاضرین در به قید قرعه دو شب اقامت در هتل گل گندم شباهنگ واقع در مشهدالرضا به اتفاق اعضای محترم خانواده، به عنوان هدیه ویژه هیئت مدیره و مدیرعامل تعاونی شباهنگ اهدا گردید.