تقدیم لوح سپاس از جانب هیئت تیراندازی شهرستان شهریار به مدیرعامل شرکت تعاونی شباهنگ شهریار جناب آقای محمدی به خاطر حمایت های ایشان در اعتلای ورزش تیراندازی در شهرستان