جلسه هم اندیشی مدیرعامل شرکت تعاونی شباهنگ، جناب آقای محمدی با مدیر محترم منابع انسانی شرکت کاله و جناب آقای البدری مدیر محترم کارخانجات کاله در عراق، در دفتر مرکزی تعاونی شباهنگ در خصوص تامین کالاهای ضروری و اساسی پرسنل و اعضای محترم شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار