سه شنبه ۹۸/۲/۳۱ سمینار باورهای قدرتمند و موفقیت با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و پرسنل شرکت تعاونی شباهنگ در تالار شباهنگ برگزار گردید.
در این سمینار پس از خیرمقدم گویی و تاکید بر مقوله آموزش و ضرورت تغییر در افراد، توسط مدیرعامل مجموعه جناب آقای محمدی، آقایان صادق شکیبایی و امیر مهدی سادات اعلایی به سخنرانی در خصوص تغییر نگرش و باورها و تاثیر آن بر کسب موفقیت پرداختند.