حضور مدیرعامل و مشاور حقوقی شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار، آقایان قاسم محمدی و دکتر محمد فرج اللهی در جلسه هم اندیشی مدیران عامل  شرکت تعاونی روستایی شهرستان شهریار با حضور فرماندار محترم شهرستان شهریار، جناب آقای مهندس طاهری با رویکرد برون رفت از چالشهای اجرایی و هم افزایی تعاونی ها