سه شنبه ۹۸/۳/۷
نشست مديرعامل، مشاور حقوقی ومعاون بازرگانی شرکت تعاونی شباهنگ شهریار، آقایان محمدی، دکتر فرج الهی و منصوری با مدیران ارشد اتاق تعاون آقایان علی پور و طالب پور، با محوريت تامین کالاهای اساسی و تنظيم بازار در منطقه