افتتاحیه پروژه بهسازی استخر مردانه شباهنگ با حضور رئیس و معاون محترم اداره ورزش و جوانان شهریار، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، معاونین و مدیران شرکت تعاونی شباهنگ شهریار برگزار گردید.