جلسه هم اندیشی نمایندگان محترم گروه های شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار با حضور مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و بازرسان تعاونی شباهنگ


موضوع جلسه: اصلاح اساس نامه شرکت