برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول سال 98 در روز پنجشنبه 10 مرداد 1398 در محل تالار شباهنگ راس ساعت  9 صبح برگزار میگردد.