آگهی مجمع عمومی عادی شرگت تعاونی شباهنگ روز پنجشنبه 10 مرداد 1398 راس ساعت 10:30  در تالار شباهنگ برگزار میگردد.