جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی شباهنگ شهریار روز یکشنبه