مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی شباهنگ روز پنجشنبه مورخه ۹۸/۶/۲۱ در تالار بزرگ شباهنگ با حضور اعضای محترم تعاونی شباهنگ برگزار گردید.