روز سه شنبه مورخه ۹۸/۷/۲ جلسه ای با حضور سرپرست محترم شهرداری شهریار، جناب آقای مهندس بابایی و معاون محترم رفاهی ایشان جناب آقای مهندس شفیعی و مدیرعامل، بازرس، مشاورین و معاون گردشگری و خدمات رفاهی شرکت تعاونی شباهنگ جهت مذاکره در خصوص عقد تفاهم نامه در راستای ارائه خدمات گردشگری به پرسنل شهرداری شهریار و خانواده های محترم ایشان تشکیل گردید.