اردوی تیم های امید کشور در رشته هاکی روی چمن از ۲۱ الی ۲۴ مهر ماه در مجموعه ورزشی شباهنگ شهریار