چهارشنبه ۹۸/۷/۲۴ ساعت ۱۴ الی ۱۸ 

فینال مسابقات هاکی روی چمن قهرمانی امیدهای پسران کشور با حضور معاون محترم وزیر ورزش و جوانان کشور، روسای محترم کمیته المپیک و فدراسیون هاکی کشور، فرماندار محترم شهرستان شهریار و روسای محترم ادارت شهرستان شهریار
اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شباهنگ و تیم های شرکت کننده در این دوره از مسابقات
******حضور برای عموم آزاد است******