جلسه هم اندیشی معاونت ها، مدیران و مسئولین شعب شرکت تعاونی روستایی شباهنگ با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و دستور جلسه ارائه راهکارهای مدیریتی در خصوص ارتقای سطح بازاریابی و فروش در مجموعه شباهنگ