جلسه توجیهی جهت هماهنگی آغاز رزرواسیون هتل سه ستاره گل گندم (واقع در مشهد مقدس) در واحدهای اعتباری شرکت تعاونی شباهنگ با شرایط و تخفیفات ویژه.

با حضور همکاران شعب و مصدق، معاون گردشگری و خدمات رفاهی شرکت شباهنگ