با حضور اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل ، بازرس و کاندیداها برگزار و پس از اعلام رسمیت جلسه از سوی اعضای کمسیون انتخابات و معرفی اعضای هیئت رئیسه آقایان:

هادی تبارکی: رئیس

شاپور مصلحی: منشی

محمدرضا نظری، اسماعیل اینانلو، اسداله عسگری: ناظرین

مراسم انتخابات راس ساعت ۱۴:۳۰  آغاز گردید.

 

اسامی اعضای اصلی منتخبین به عنوان نماینده گروه شهریار :

  • آقای حسین عسکری فرزند علی
  • آقای حسن وزیری فرزند محمدرضا
  • آقای یوسف حیدری فرزند محمد
  • آقای احمد شیبانی فرزند حسین
  • آقای قربانعلی رستمی فرزند سعادتعلی
  • آقای اکبر محمدی فرزند اسمعیل
  • آقای علیرضا ماجدی فرزند علی اکبر

 

اسامی اعضا علی البدل :

  • آقای محمد انصاری با 105 رای
  • آقای مهدی واعظی با 91 رای