جلسه انتخابات نمایندگان گروه دهمویز شرکت تعاونی روستایی شباهنگ در مسجد ولیعصر با حضور اعضای هیئت مدیره و کاندیداها برگزار و پس از اعلام رسمیت جلسه از سوی اعضای کمسیون انتخابات، مراسم انتخابات راس ساعت ۱۴:۳۰  آغاز گردید.

 

 

اسامی اعضا اصلی منتخبین به عنوان نماینده گروه دهمویز:

  • آقای علی زارع فرزند حسن
  • آقای احمد اردانی فرزند اکبر
  • آقای سید مهدی خوشمنظر فرزند سید احمد
  • آقای کریم زندی فرزند عین اله
  • آقای محسن زند فرزند عزت اله
  • آقای عادل زند فرزند محمدرضا
  • آقای فریدون زند فرزند رحیم

 

اعضا علی البدل :

  • آقای حسن آقا بیگی فرزند نجفعلی
  • آقای اکبر زند فرزند محمد علی
  • آقای سید کما خوشمنظر فرزند سید علی