جلسه انتخابات نمایندگان گروه رضی آباد شرکت تعاونی روستایی شباهنگ در مسجد حضرت ولیعصر (عج) با حضور اعضای هیئت مدیره و کاندیداها برگزار و پس از اعلام رسمیت جلسه از سوی اعضای کمسیون انتخابات، مراسم انتخابات راس ساعت ۱۴:۳۰  آغاز گردید.

 

 

اسامی اعضای اصلی منتخبین به عنوان نماینده گروه:

 

  • آقای سید اصغر حسینی فرزند سید یداله
  • آقای سید جلال حسینی فرزند سید یداله
  • آقای سید مرتضی حسینی فرزند سید عباس
  • آقای سید ابراهیم حسینی فرزند میر عظیم
  • آقای سید کمال حسینی فرزند سید یداله
  • آقای رضا نعیمی فرزند سیف اله
  • آقای احمد قره گوزلو فرزند محمود

 

 

اسامی اعضا علی عل البدل:

 

  • آقای حسن کشاورز فرزند نصرت اله