دیدار اعضای محترم هیئت مدیره ، بازرسین و مدیرعامل شرکت شباهنگ با جناب علائی معاون محترم سیاسی امنیتی فرمانداری شهرستان شهریار.
در ابتدا جناب صالح پور ریاست  هیئت مدیره شباهنگ ضمن تقدیر و تشکر از فرمانداری شهرستان شهریار ، سابقه فعالیت شرکت شباهنگ را تشریح نمودند ، سپس جناب محمدی مدیرعامل شرکت شباهنگ ضمن قدردانی از مجموعه فرمانداری در خصوص حمایت از تشکل های مردمی و تعاونی شباهنگ ، گزارش جامعی از عملکرد شرکت در راستای اهداف اساسنامه و مشارکت در طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا ارائه نمودند.