جلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی روستائی شباهنگ شهریار با دستور جلسه قید شده در آگهی مجمع با حضور ناظرین ادارات تعاونی روستائی استانی و شهرستان در مورخه 1399/02/11 برگزار شد.
در ابتدا جلسه با تلاوتی آیاتی از قرآن مجید و سرود جمهوری اسلامی آغاز و سپس با حضور رئیس هیئت مدیره جناب صالح پور رسمیت پیدا کرد و پس از انتخاب هیئت رئیسه ، مدیر عامل شرکت تعاونی شباهنگ مهندس محمدی از عملکرد شرکت در سال مالی 98 گزارشی ارائه نمود.

 

اسامی منتخبین هیئت مدیره:

  1. آقای سید جلال حسینی
  2. آقای سعید حکمتی
  3. آقای رضا خلج
  4. آقای رضا خلج
  5. آقای رضا سلطانی
  6. آقای حسن صالح پور
  7. خانم اکرم ماجدی

 

اسامی بازرسین:

  1. آقای محمود قاسمی
  2. آقای محمد کلهر