مجمع عمومی عادی شرکت شباهنگ در پنجشنبه مورخ 1399/06/20 راس ساعت 9 صبح در تالار شباهنگ برگزار خواهد شد.