در مورخه 1399/06/05 اولین جلسه برنامه ریزی تحصیلی دانشگاه (در شرف تاسیس) شرکت تعاونی شباهنگ با حضور مدیر عامل ، اعضای هیئت مدیره ، مدیران داخلی شرکت ، مشاوران آموزشی و حقوقی تشکیل گردید.در آغاز جلسه جناب محمدی مدیرعامل شباهنگ مراتب تشکر و قدردانی خود را از عوامل پیگیری آقایان سلمانی ، خراسانی و محبوب اعلام نموده و پس از قرائت دستور جلسه ، جناب دکتر قاسمی ریاست دانشگاه عالی پیام نور و کارشناسان آموزشی و حقوقی شرکت به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.در نهایت مقرر گردید به ترتیب اولویت نسبت به تجهیز و فضاسازی و برنامه ریزی آموزشی اقدامات مقتضی صورت پذیرد.با تشکر ویژه از حضور دکتر حمیدقاسمی ریاست دانشگاه عالی پیام نور و جناب عباس زاده مشاورعالی آموزشی ، دکترفرج الهی مشاور عالی حقوقی ، جناب مهندس افتخاری مشاور حقوقی و اعضای محترم هیئت مدیره سرکار خانم ماجدی و جناب حکمتی.