جنای آقای قاسم محمدی مدیر عامل

 

 

اعضا محترم هیات مدیره

 

 

جلسه مجمع عمومی شرکت مورخ ۲۰شهریور سال ۱۳۹۹
باستور جلسه
۱. تصویب صورتهای مالی حسابرسی شده
۲ .افزایش سرمایه شرکت
۳.تصویب آیین نامه های چهارگانه (ایین نامه تنخواه گردان .ایین نامه تشخیص صلاحیت اعضای هیت مدیره .بازرسین .مدیرعامل.آیین نامه حق الزحمه عوامل دست اندرکار

پس از تلاوت ایاتی از کلام ا.... مجید و سرود ملی جناب صالح پور رییس محترم هیات مدیره جلسه مجمع را شروع نموده .پس از انتخاب هیات رییسه  جناب کلهر  رییس منتخب مجمع  جسله را رسما آغاز نمودند.جناب محمدی مدیرعامل شرکت گزارش تفضیلی در خصوص صورت های مالی و استانداردهای حاکم ارائه نمودند .هیات رییسه مجمع عمومی
جناب کلهر: رییس جلسه
جناب مسعودی نژاد :منشی جلسه
ناظرین جلسه :اقایان وزیری.بیات .حسینی