حضورمدیرعامل جناب محمدی  و رییس هیات مدیره  جناب صالح پور  در جلسه کارگروه کشاورزی شهرستان با حضور نماینده مردم شهریار قدس ملارد در مجلس شورای اسلامی جناب دکتر حق وردی