جلسه روسای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های تعاونی شهرستان شهریار با حضور نماینده شهرستان های شهریار قدس ملارد
در این جلسه چالش های پیش روی تعاونی ها وموانع تولید و کسب و کار تعاونی ها مورد بررسی جدی قرارگرفت.