دومین جلسه قرارگاه اقتصادی ،اجتماعی شهرستان شهریار در محل فرمانداری شهریار با حضور شهرداران و مدیران عامل تعاونی شباهنگ و انقلاب تشکیل گردید .
ابتدا جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید شروع و سپس هیات رئیسه دستور جلسه قرائت گردید .
جناب محمدی مدیرعامل شرکت شباهنگ نقش تعاونی را در حل مشکلات معیشتی مردم بسیار کارآمد و موثر اعلام نمودند .وبنا به فرمایشات مقام معظم رهبری در حل مشکلات و معضلات باید از پتانسیل تعاونی استفاد شود.