حضور فرماندار محترم جناب مهندس طاهری در شروع عملیات قرار گاه اقتصادی اجتماعی شهرستان شهریار .مدیر عامل شرکت جناب محمدی گزارشی کامل از نحوه همکاری ادارات شهرستان و تامین کالای ضروری ارائه نمودند.