سپاس و قدر دانی فرماندار محترم جناب مهندس طاهری از اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شباهنگ  نسبت به عملکرد این شرکت در نقش آفرینی تامین مایحتاج ضروری مردم شهرستان شهریار