ابتدا جناب صالح پور رییس محترم هیات مدیر ضمن عرض تبریک به مناسبت انتخاب به جا و شایسته جناب سلگی به سمت مدیر کل تعاون روستایی استان تهران گزارشی از عملکرد شرکت در بخش های مختلف ارائه نمودند.
سپس جناب محمدی مدیر عامل شرکت گزارش کاملی از عملکرد سالانه شرکت در جهت تحقق اهداف مجموعه ارایه نمودند.سپس جناب کلهر بازرس شرکت توضیحاتی در خصوص اهداف شرکت ارائه نمودند.
جناب سلگی توصیه های راهبردی را در راستای اهداف تعاونی ها و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه نمودند.