جناب صالح پور رییس هیات مدیره و جناب محمدی گزارشی در راستای حمایت تعاونی شباهنگ از تولیدکنندگان و عملکرد شرکت ارائه نمودند.

حضور دکتر فرج الهی مشاور حقوقی در جلسه دیدار با نماینده خانه ملت
جناب دکتر فرج الهی توضیحاتی جامع در خصوص مبانی حقوقی  تعاونی ها و جایگاه قانونی شرکت‌های  تعاونی ارائه نمودند.

جناب صالح پور :
فلسفه ذاتی تعاونی ها  تامین منابع مورد نیاز اعضای و تولیدکنندگان. کشاورزان .تعمیرات ضروری موتور های چاه آب کشاورزی و تامین نهاده ها و ادوات .سموم موردنیاز شهرستان می باشد.