تاریخ شرکت در مجمع عمومی عادی نوبت اول سال 99 پنجشنبه 99/12/14 راس ساعت 9 صبح در تالار شباهنگ میباشد.