درراستای تحقق شعار سال ،تولید .مانع زدایی ها .پشتیبانی ها و حمایت از ت لید و مصرف‌کننده فروشگاه بزرگ شباهنگ واقع در دینار آباد افتتاح شد .باتوجه به سوابق تشکل های مردم نهاد این افتتاحیه با استقبال خوبی بر خوردار بود .باتوجه به رعایت پروتکل های وزارت بهداشت این مراسم فقط با حضور مدیر عامل و اعضای محترم هیات مدیره برگزار گردید.