سرکار خانم دکتر صحرایی انتخاب بجا و شایسته شما رابعنوان مدرس نمونه مرکز علمی کاربردی در استان تهران تبریک عرض می نماییم.


از طرف مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و بازرسین