بازدید جناب آقای‌دکتر سلگی مدیرکل محترم تعاون روستایی استان تهران از مجموعه فعالیت های شرکت شباهنگ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
در این بازدید که با استقبال و همراهی مدیرعامل و هیئت مدیره محترم از جناب آقای دکتر سلگی وهیئت همراه به عمل آمد
جناب آقای محمدی درباره عملکرد شرکت و زحمات ارزنده همکاران ،مدیران و هیئت مدیره در سالهای اخیر و همچنین ضمن بازدید از بخش های بازرگانی،کلینک تخصصی گیاه پزشکی،مجموعه های فرهنگی ورزشی،واحدهای اعتباری ،تالارها ی پذیرایی ،دانشگاه جامع علمی کاربردی و .. توضیحاتی از سندچشم انداز شرکت در سالهای آتی در جهت فرمایشات مقام معظم رهبری تولید و رفع مانع زدایی ها و پشتیبانی ارایه دادند.در این راستا با راه اندازی مرکز جامع علمی کاربردی در بخش کشاورزی با هدف ترویج آموزش وتولید محصولات اورگانیک, کشاورزی مکانیزه و آشنایی با علوم روز دنیا در جهت تولید با کیفیت و خودکفایی کشور و هدف شرکت توضیحاتی جامع دادند .