18آبان روز ملی کیفیت در تقویم ایران میباشد.کیفیت با توجه به پیش بینی های سند چشم انداز بیست ساله، در امر توسعه کشور، یک معیار و محور استراتژیک محسوب می گردد. برای دستیابی به جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری تعیین شده در این برنامه ، لازم است اصول نوین مدیریت و قواعد حضور در بازارهای جهانی را بیاموزیم و به اجرا در آوریم. مهمترین این اصول رعایت کیفیت در تمامی ابعاد آن ، اجرا و استقرار ابزار ها و سیستم های مدیریت کیفیت ، الگوبرداری و استفاده از روش های سنجش و اندازه گیری معیارهای موفقیت است.
کیفیت چیست؟به طور کلی کیفیت را می‌توان با مفاهیم زیر تعریف کرد:
کیفیت یعنی مطابقت با مشخصات و نیازمندی‌ها
کیفیت یعنی رضایت مشتری
کیفیت یعنی به وجد آوردن مشتری
کیفیت یعنی مناسب بودن
کیفیت یعنی مشتری برگردد اما محصول برنگردد
کیفیت یعنی قابلیت اعتماد و دوام محصول
کیفیت یعنی تحویل به موقع
کیفیت یعنی بی نقص بودن
یکی‌ از اساسی ‌ترین‌ دلایل‌ برای‌ انتخاب روزی به نام روز ملی کیفیت‌، آشنایی‌ با نیازها و انتظارات ‌مشتری ها در داخل‌ سازمان (مشتری‌های ‌داخلی‌) و در خارج‌ سازمان‌ (مشتری‌های‌ خارجی‌) است. زمانی‌ که‌ محور فعالیت‌ها در ارائه‌ خدمات‌، نیازها و انتظارات‌ مشتری‌ها باشد خدمت‌ ارایه‌ شده‌ به‌ مشتری‌ موجب‌ جلب‌ اعتماد و رضایت‌ او خواهد بود. برای‌ جلب‌ اعتماد و رضایت‌ مشتری‌‌های‌ خارجی‌ نیاز به ‌انگیزه‌ و درگیر شدن‌ مشتری‌های‌ داخلی ‌یا کارکنان‌ است‌.کیفیت ‌به ‌معنای‌ کار درست ‌را بار اول ‌صحیح‌ انجام‌دادن‌ و بارهای‌ بعد بهتر از بار اول‌ انجام‌ دادن است. تعریف‌ فوق‌ متضمن‌ تصمیم‌گیری‌ کیفی ‌است‌. زیرا بسیاری‌ از کارها هستند که ‌انجام‌ می ‌گیرند ولی‌ آن‌ کارها در راستای‌ رسالت‌ سازمان‌ و دستیابی‌ به ‌هدف‌ یا آرمان‌ مشترک‌ ترسیم‌ شده‌ برای‌ سازمان‌، نیست؛ این‌ تعریف ‌دارای‌ عملکرد کیفی‌ نیز هست چرا که‌ کارهای‌ درست‌ به‌ طور صحیح‌ انجام‌ داده‌ می ‌شوند.زمانی‌ که‌ فرآیندها برای ‌تولید محصول‌ یا ارائه‌ خدمت‌ عمل ‌می‌‌کنند، دوباره‌ کاری‌، کار های‌ اضافی‌، کارهای‌ موازی‌ اتفاق‌ افتاده‌ و اتلاف‌ منابع‌ نیز وجود دارد با انجام‌ صحیح‌ امور می‌توان‌ دوباره‌ کاری‌، موازی‌کاری‌ و اتلاف‌ منابع‌ را به‌ حداقل‌ رساند.در نهایت‌ تعریف‌ بالا متضمن ‌ارتقای‌ مستمر نیز خواهد بود. زیرا کارهای‌ درستی‌ که‌ بار اول ‌صحیح‌ انجام‌ شده‌اند در دفعات ‌بعد بهتر از بارهای‌ قبل‌ صورت ‌می ‌گیرند و تلاش‌ بر این‌ است‌ که‌ دوباره‌ کاری‌ و کارهای‌ اضافی‌ و اتلاف‌ منابع‌ در دفعات‌ بعد کمتر از دفعات‌ قبل‌ ارایه‌ خدمت‌ یا تولید محصول‌ باشند و این‌ مفهوم ‌ارتقای‌ مستمر را بیان‌ می‌کند.روز ملی کیفیت را گرامی می داریم و امیدواریم که به همت بلند فعالان این عرصهو اهتمام به کیفیت در همه شئونزندگی،کار،صنعت،مدیریتو اقتصاد بهبود یابد.