به گزارش روابط عمومی شرکت:

اولین جلسه هم اندیشی مدیران و معاونین شرکت تعاونی شباهنگ با حضور مدیر عامل و قائم مقام محترم شرکت و کلیه مدیران و معاونین مجموعه شباهنگ در روز 14 فروردین 1402 در فضایی صمیمی برگزار گردید.

گفتنی است در این نشست مدیر عامل محترم گزارش جامعی از عملکرد سال1401 شرکت ارائه و با اشاره به کسب دستاوردهای حاصل از زحمات همکاران در سال گذشته بر ضرورت وجود برنامه و راهبرد مشخص و مدون برای رفع موانع و پیشبرد اهداف عالی شرکت جهت رسیدن به چشم انداز مطلوب تاکید نمود.

در پایان این جلسه از کلیه عزیزان تقدیر به عمل آمد.