به گزارش روابط عمومی شرکت؛

در روز سه شنبه 1402/1/22 عضو اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا به همراه هیات همراه، در معیت آقای محمدی مدیر عامل محترم شرکت،از بخش های مختلف شرکت تعاونی روستایی شباهنگ بازدید نمودند.

در این برنامه، بازدید کنندگان از نزدیک با فعالیتها و اقدامات شرکت آشنا شده و درخصوص طرحهای مشترک و تعاملات فی مابین بحث و گفتگو به عمل آمد.