شنبه 96/10/23 جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی شباهنگ و تجلیل از جناب آقای خرقانی تولید کننده برتر میوه های هسته دار در کشور

موفقیت روز افزون برای ایشان و برادران ارجمندشان که از افتخارات کشور در عرصه کشاورزی و تولید محصولات باغی می باشند آرزومندیم.