چهارشنبه ۱۶ رمضان ضیافت افطاری پرسنل شرکت با حضور هیت مدیره محترم و مدیر عامل شباهنگ در تالار شباهنگ برگزار شد.