مسابقات قهرمانی کاراته بانوان شهرستان شهریار، جام فجر در مورخ 95/11/15 برگزار گردید که ورزشکاران محترم مجموعه ورزشی شباهنگ: خانم ها پرنیان قدیری راد و پرستو آقامحمد لو در بخش کاتا و محدثه ابراهیم پور و پرستو آقامحمدلو در بخش کومیته به مربی گری سرکار خانم الوندی مفتخر به کسب مدال برنز گردیدند.