چهارشنبه ۹۵/۲/۸ بازدید مدیرعامل و معاونین شرکت تعاونی شباهنگ از گلخانه خیار- شاهدشهر