چهارمین جلسه معاونین شرکت شباهنگ برگزار شد.


دستورجلسه:


۱. اقدام به اجرای طرح اصلاح فضای داخلی واحدهای اعتباری
۲. تجهیز آشپزخانه صنعتی تالار شباهنگ
۳. صدور کارتهای آب درمانی مجموعه آبی