در روز پنجشنبه 31 فروردین 96 تقدیر از مدیرعامل و معاون آموزش و پژوهش شرکت تعاونی شباهنگ در همایش بیمه پاسارگاد با حضور فرماندار محترم شهرستان شهریار