دوره آموزشی نقش کودهای بیولوژیک در افزایش کیفیت و عملکرد محصول با حضور آقای مهندس عسکری قائم مقام مدیر عامل، آقای صالح پور رئیس محترم هیات مدیره شرکت تعاونی شباهنگ و جمعی از خبرگان بخش کشاورزی شهرستان شهریار و همچنین دانشجویان رشته های مرتبط با همکاری شرکت نوآوران حیات پاک در مرکز آموزش شباهنگ، درتاریخ سه شنبه 1401/8/24 برگزار گردید.

روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت تعاونی شباهنگ