تقديرنامه ها

دریافت گواهینامه حلال در بخش ارائه خدمات تشریفات و میزبانی رستوران شباهنگ از دانشگاه آکسفورد انگلستان دریافت گواهینامه حلال در بخش ارائه خدمات تشریفات و میزبانی رستوران شباهنگ از دانشگاه آکسفورد انگلستان
تقدیر مدیر محترم سازمان تعاون روستایی تهران، جناب آقای مهندس زربخش، از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی شباهنگ
تقدیرنامه از سوی رئیس محترم اتحادیه عکاسان و چاپخانه داران شهرستان شهریار
تقدیم لوح سپاس از جانب هیئت تیراندازی شهرستان شهریار به مدیرعامل شرکت تعاونی شباهنگ شهریار جناب آقای محمدی به خاطر حمایت های ایشان در اعتلای ورزش تیراندازی در شهرستان

هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود ، آن ها شامل مقالاتی هستند.